Lions VirumForsidenGenbrugsbutikAktiviteterDonationerOm LionsOm klubbenLinks
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

 Lions Clubs International

Enhver lokal Lions Club er en lille selvstændig enhed i verdens største private humanitære sammenslutning, hvor kvinder og mænd fra alle samfundslag er med til at yde en humanitær indsats.

Lions bevægelsen blev stiftet i 1917 af Melvin Jones i Chicago - USA.

Den første Lions Club kom til Danmark (København) i 1950. Lions Club Virum er stiftet i 1968.

Lions er en udadvendt organisation, der er med til at skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk.

Lions er interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og etiske spørgsmål.

Lions drøfter alle problemer af almen interesse, dog således, at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosspørgsmål.

Lions indtjener penge  igennem mange og spændende aktiviteter til støtte og forebyggelse, hvor samfundet måske har svært ved at nå ind.

Når Lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål,
så er det helt korrekt.

En lions klub har to pengekasser:

Aktivitetskassen,
hvor overskudet fra aktiviteterne og de insamlede midler opbevares,
inden de udbetales til humanitære formål.

Klubkassen,
som betaler klubbens administration.
Penge heri kommer fra medlemmernes kontingent. Al administration,
også driften af  Lions Danmarks kontor i Hillerød samt det internationale kontor i Oak Brook, U.S.A., betales af medlemmernes kontingent.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark